Architektonická kancelář


Informace

 

Nabízím vypracování architektonické studie, konzultace, vypracování komplexních návrhů novostaveb a studií rekonstrukcí, obnovy a oprav stávajících areálů a budov. Zabývám se realizací interiérů.

Nabízím vypracování dokumentace pro stavební povolení a realizační dokumentace ve všech potřebných profesích, včetně technologie, vnitřního vybavení interiérů, zahradních a venkovních úprav, přípojek a komunikací.

Samozřejmostí je technický dozor na stavbě v zastoupení investora po celou dobu stavby nebo jiných prací.

Stejně tak servis během všech projektových fází zakázky, včetně vyřízení potřebných povolení, přes stavební dozor až po kolaudaci stavby. Živnost je zapsána v rejstříku vedeném Živnostenským odborem ÚMČ Praha 6 od 11.května 1992.